Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτό το site για να παρέχουν καλύτερη εμπειρία στον χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτό το site. OK
0 Your Cart

Επιστροφές προϊόντων:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα biotherapy.shop μεριμνά να προβάλει έκαστο των τα προϊόντων του συνοδευόμενο με πλήρη αντίστοιχη περιγραφή προκειμένου ο πελάτης να έρθει σε άμεση επαφή με αυτό και τις ιδιότητες του . Παράλληλα παρέχεται στον Πελάτη η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) για επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με το προϊόν που τον ενδιαφέρει.

I)Όροι Επιστροφών

Πάραυτα παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων εξαιρετικά και σε συγκεκριμένες και μόνο περιπτώσεις ήτοι:

  • α) Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος λόγω υπαιτιότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • β) Σε κάθε περίπτωση αποστολής ελαττωματικού προϊόντος λόγω υπαιτιότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • γ) Σε κάθε περίπτωση που η ημερομηνία αποστολής ή παράδοσης του προϊόντος είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξεως του. Στις άνω περιπτώσεις ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες, χωρίς φθορές του περιεχομένου του και της συσκευασίας του, μαζί με όλα τα έγγραφα και παραστατικά αγοραπωλησίας, παραλαβής-παράδοσης. Επισημαίνεται ότι πριν την επιστροφή του προϊόντος ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να ενημερώσει προς τούτο μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@biotherapy.shop. Αν η εν λόγω επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω , το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

Τηρουμένων των ανωτέρω όρων επιστροφής και ως εκ τούτου αποδοχής της επιστροφής προϊόντος, ο πελάτης δικαιούται:

  • να λάβει εκ νέου το προϊόν χωρίς τα τυχόν ανωτέρω αναφερόμενα ελαττώματα (αντικατάσταση) ή α)να λάβει άλλο προϊόν ίσης αξίας. Στην περίπτωση αυτή δίνεται σχετικό πιστωτικό έγγραφο προς τούτο. Τηρουμένων των άνω όρων επιστροφής και εφόσον η σχετική αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα το ηλεκτρονικό κατάστημα θα προβεί σε ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής κάρτας. Γενομένης της άνω ακύρωσης και αν ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει με πιστωτική κάρτα (είτε το προϊον αντικατασταθεί με άλλο όμοιο είτε με άλλο προϊον ίσης αξίας) θα επαναληφθεί η συναλλαγή με αντίστοιχη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας εκ νέου.

II)Τρόποι επιστροφής

Εφόσον πληρούνται οι άνω όροι επιστροφής , το προϊον επιστρέφεται:

  • α) Στο φυσικό μας χώρο –κατάστημα (έδρα της εταιρείας) στο οποίο ο πελάτης θα παραδώσει κατά τα ανωτέρω το προϊον.
  • β) Αποστολή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω μέσω ταχυδρομείου ταχυμεταφορών στην διεύθυνση –έδρα της εταιρείας. Εν προκειμένω αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι επιστροφής, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αντιθέτως αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι επιστροφής και ως εκ τούτου το προϊον κριθεί ανεπίδεκτο επιστροφής ,τούτο επιστρέφεται στον πελάτη. Εν προκειμένω, αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι επιστροφής και ως εκ τούτου το προϊον κριθεί ανεπίδεκτο επιστροφής, ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς αυτόν αλλά και με τα τυχόν καταβληθέντα από το κατάστημα έξοδα της αρχικά γενόμενης από αυτόν αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή.